เลือกสถานที่ เชียงใหม่ 9เชียงใหม่-แม่กำปอง (2345 )

สหกรณ์เดินรถสันกำแพง


เชียงใหม่-ลำปาง (152 )

บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง จก. (รถตู้บลูไนน์)

เชียงใหม่-ลำพูน ( 181)

บ.ลำพูนพัฒนาเดินรถ จก. (หจก.เชียงใหม่ขนส่งมวลชน)