เชียงใหม่-ลำปาง (บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง จก. (รถตู้บลูไนน์))

เชียงใหม่-ลำปาง สาย152


รายละเอียด

รถตู้ เชียงใหม่ - ลำปาง

(ขาขึ้นจากลำปางจอดส่งที่ลำพูนแค่ป้ายดอยติและนิคมลำพูนเท่านั้น ไม่เข้า บขส.ลำพูน ขาล่องจากเชียงใหม่จอดส่งตั้งแต่ตลาดทุ่งเกวียนเป็นต้นไป รถไม่มีการจอดรับกลางทางใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการจองตั๋วใด ๆ ทั้งสิ้น จะต้องขึ้นรถที่ต้นทางในวันเวลาเดินทางเท่านั้น)


เส้นทางผ่าน : นิคมลำพูน ดอยติ กาดทุ่งเกวียน ห้างฉัตร (รถไม่จอดรับระหว่างทาง)

อัตราค่าโดยสาร : 73 บาทตลอดสายจุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 6.30-18.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/07/2020

06:06 06/06/2023 5,098