เชียงใหม่-แม่กำปอง (สหกรณ์เดินรถสันกำแพง)

เชียงใหม่-แม่กำปอง สาย2345


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : หนองหอย เคหะ มงฟอร์ตมัธยม ร.ร.กาวิละ แยกดอนจั่น พรอมเมนาดา บ้านยวม แยกสันกลาง แยกสันป่าค่า เอื้ออาทรสันกำแพง ป่าตาล ดงขี้เหล็ก ดอยยาว แม่ออน สหกรณ์ 2 หนองหอย อ่างห้วยบก ปากทางสหกรณ์ 6 ห้วยแก้ว น้ำตกธารทอง โครงการหลวงตีนตก

จุดจอด : เชียงใหม่จอดกาดหลวง ที่เดียวกับท่ารถตู้ลำพูน

             แม่กำปองจอดศูนย์การเรียนรู้

ติดต่อสอบถาม : 083-3254965,084-2223478


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/08/2023

21:09 28/09/2023 189