เชียงใหม่-เปียงหลวง-หลักแต่ง (บ.ดาวทองขนส่ง จก.)

เชียงใหม่-เปียงหลวง-หลักแต่ง สาย2314


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : เชียงดาว แม่ข้อน เมืองงาย ปากทางสบงาย ด่านแม่จา แม่จาเหนือ ขุนคอง เลาวู แม่แตะ ปางควาย เวียงแหง กองลม ปางป๋อ ม่วงป๊อก พระธาตุแสนไห บ้านจอง หนองกอก

จุดจอด : เชียงใหม่จอด บขส.ช้างเผือก

              เปียงหลวงจอดซอยหลังตลาดสดแสงศิริโชค

ติดต่อสอบถาม : ช้างเผือก 064-1986395

                         เปียงหลวง 095-6469532

                         สำนักงานใหญ่ 083-5466645จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/08/2023

20:09 28/09/2023 112