เลือกสถานที่ ลำปาง 1

เชียงใหม่-ลำปาง (152 )

บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง จก. (รถตู้บลูไนน์)