เลือกสถานที่ หนองคาย 7หนองคาย-บึงกาฬ (834 )

บ.หนองคายโพนพิสัยบึงกาฬเดินรถ 2512 จก.
อุดรธานี-หนองคาย (221)

บ.เพชรทวีแอร์ จก.,บ.กิตติพลพารวย จก.