อุดรธานี-นครพนม

อุดรธานี-นครพนม สาย224


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน อุดรธานี นาข่า น้ำสวย หนองสองห้อง หนองคาย หัวหาด ปากสวย โพนพิสัย กุดบง น้ำเป รัตนวาปี เปงจาน บ้านต้อน ปากคาด ห้วยก้านเหลือง หอคำ ไคสี ห้วยเซือมเหนือ บึงกาฬ โคกก่อง ชัยพร บุ่งคล้า โคกกว้าง ท่าดอกคำ โชคอำนวย ดงบัง บ้านแพง ดอนกลาง นาพระชัย พะทาย ท่าดอกแก้ว ท่าอุเทน ปากทวย เชียงยืน เวินพระบาท นครพนม

เวลาออกโดยประมาณ

อุดรธานี 6.00,14.00 น.

นครพนม 5.30,15.30 น.

สามารถขึ้นรถได้ที่

อุดรธานี (เซ็นทรัล)

หนองคาย (บขส.)

โพนพิสัย

รัตนวาปี

ปากคาด

บึงกาฬ (บขส.)

บุ่งคล้า

ดงบัง (สี่แยก)

บ้านแพง (บขส.ใหม่) 081-4711187

นครพนม (บขส.)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/01/2020

23:07 21/07/2024 39,401