เลือกสถานที่ สถานีหมอชิต 1

กรุงเทพฯ – ตราด (-)

บริษัทเกาะช้าง กรุงเทพเดินรถ จำกัด