ช่วงหาดใหญ่-ทุ่งหว้า (บ.สตูลขนส่ง (2513) จก.)

ช่วงหาดใหญ่-ทุ่งหว้า สาย732


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ 

หนองข้อง แยกคูหา รัตภูมิ แยกท่าชะมวง นาสีทอง เขาพระ คลองกั่ว ค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ย แยกนิคมควนกาหลง ควนกาหลง ผัง 42 ผัง 1 อุได ผัง 6 มะนัง ทุ่งนางแก้ว ทุ่งขมิ้น เขาแดง ทุ่งดินลุ่ม สะพานวา


เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ

หาดใหญ่ : เที่ยวแรก 7.30 น. – เที่ยวสุดท้าย 17.30 น.(ออกทุก 1 ชม.)

ทุ่งหว้า : เที่ยวแรก 6.00 น. – เที่ยวสุดท้าย 15.30 น.(ออกทุก 1 ชม.)


ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 074-254547

ทุ่งหว้า 084-789300


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/01/2020

15:07 22/07/2024 21,273