เลือกสถานที่ หาดใหญ่ 24

นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ (บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด)

477
หาดใหญ่-พัทลุง (496)

บ.พัทลุงทักษิณขนส่ง จก.หาดใหญ่-กงหรา (773)

พัทลุงทักษิณขนส่งนครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ (477)

บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด