หาดใหญ่-ปากบารา (บ.สตูลขนส่ง (2513) จก.)

หาดใหญ่-ปากบารา สาย732


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : หนองข้อง แยกคูหา รัตภูมิ แยกท่าชะมวง นาสีทอง เขาพระ คลองกั่ว ค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ย แยกนิคมควนกาหลง ควนโดน ฉลุง ควนโพธิ์ ท่าแพ ควนเก สวนเทศ ห้วยไทร

ระยะทาง : 124 กม.

สถานที่จอด : หาดใหญ่จอดตลาดเกษตร ปากบาราจอดหน้าท่าเรือ

ค่าโดยสาร : หาดใหญ่-ปากบารา 120 บาท

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :

หาดใหญ่ เที่ยวแรก 6.00 น. – เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. (ออกทุก 30 นาที)

ปากบารา เที่ยวแรก 6.15 น. – เที่ยวสุดท้าย 17.00 น. (ออกทุก 30 นาที)

ติดต่อสอบถาม :

หาดใหญ่ 074-254547

ปากบารา 074-701629


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/01/2020

18:07 25/07/2024 33,692