เลือกสถานที่ เขาน้อย 1

ลพบุรี - เขาน้อย (2300)

วินโชคตะวัน (รถร่วม บ.ลพบุรียิ่งเจริญ จก.)