เลือกสถานที่ แพร่ 6แพร่-เชียงราย (144)

บ.แพร่ยานยนต์ขนส่ง จก. (รถตู้หนานคำ)


พิษณุโลก-สุโขทัย-แพร่ (135 )

สุโขทัยธานี จก. (วินทัวร์)

เชียงราย-แพร่ (144)

บริษัท แพร่ยานยนต์ ขนส่ง จำกัด (รถตู้หนานคำ)