กรุงเทพ-ยางสีสุราช-นาโพธิ์ ( อนิวัฒน์ บุญกันหา)

กรุงเทพ-ยางสีสุราช-นาโพธิ์


รายละเอียด

ดำเนินการโดย : อบต.โต้ย เที่ยวทั่วไทย

เส้นทาง : นาเชือก ยางสีสุราช นาโพธิ์ กรุงเทพ

บ้านหนองม่วง อนวัฒน์ บุญกันหา

ค่ารถ 500 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : เดินทางตอนกลางคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

09:03 22/03/2023 2,297