กรุงเทพ-อ่างทอง

กรุงเทพ-อ่างทอง


รายละเอียด

รถตู้โชคล้ำเลิศ

จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ : สถานีขนส่งหมอชิตใหม่
รังสิต : ท่ารถบริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
อ่างทอง : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง

สาย 902 กรุงเทพฯ-อ่างทอง ม.2จ
สาย 15 กรุงเทพฯ-อยุธยา-อ่างทอง ม.2จ

05.00-19.00

คิวรถตู้เพชรน้ำหนึ่ง
อนุสาวรีย์ชัยภัตตาคารพงหลี 082-3613080,082-8828755
อ่างทองจอดโชคดีพลาซ่า 082-3613902,089-3437050


สาย 902 กรุงเทพฯ-(อนุสาวรีย์)-อ่างทอง ม.2ต
06.00-20.00 ออกทุกๆ 30 นาที

คิวรถตู้ VIP (ท่า KFC)
อนุสาวรีย์ชัย,อ่างทอง 082-7204955


สาย 902 กรุงเทพฯ-(อนุสาวรีย์)-อ่างทอง ม.2ต
05.00-20.00 ออกทุกๆ 30 นาที

อัตราค่าโดยสาร

สาย 902 สายเอเซีย
จุดต้นทาง : กรุงเทพมหานคร
จุดปลายทาง : อ่างทอง
รถมาตรฐาน 2. 77,69(รถตู้) บาท

 


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

17/11/2014

23:07 21/07/2024 83,110