ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์-น้ำยืน (บ.ศรีสะเกษกันทรลักษ์ จก.)

ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์-น้ำยืน สาย523


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : แยก อ.ส. กุดโง้ง หนองอะลาง หนองแคน โพนค้อ บ้านโนน หนองคูน้อย ดงบัง โคกเลาะ ค้อน้อย พพยุห์ แยกพยุห์ (คูเมือง) กระแซง อะลาง หัวขัว ปากทางหนองพะแนง แยกบ้านไฮ (กม.31) ปากทางทุ่งสว่าง ปากทางสะพุง บ้านจอก ปากทางหนองแคน ศรีรัตนะ ตระกาจ ปากทางตาแบน บ้านปุน ภูเงิน บ้านนา ไพรงาม โนนจิก แยกการช่าง บ้านไฮ ปากทางกระแชง บ้านกอก กระบี่ บ้านป่าไม้ บขส.กันทรลักษ์ น้ำเย็น ปากทางปะทาย บ้านผือ หัวสะพานทางโค้ง จานเลียว หนองตอนาเจริญ หนองตาอุด บึงมะลู น้ำขวบ โนนดู่ ศรีลำดวน หนองเม็ก แยกชำเม็ง ภูมิซรอล โนนสว่างพัฒนา หนองแลค เสาธงชัย โศกขามป้อม ภูผาหมอก บ้านด่าน โนนแสงเพชร โนนยาง บ้านดวน

จุดจอด : ศรีสะเกษจอด บขส.

             กันทรลักษ์จอด บขส.

             น้ำยืนจอดท่ารถ

             กม.31 จอดร้านค้าหลังป้ายแยกบ้านไฮ

เวลาเดินรถ :  ศรีสะเกษ 6.00-16.20 น.

                    กันทรลักษ์-น้ำยืน 7.20-18.00 น.

                    น้ำยืน 6.00-16.30 น.

                    กันทรลักษ์-ศรีสะเกษ 7.20-18.00 น.

ติดต่อสอบถาม : ศรีสะเกษ 086-7708175 

                        น้ำยืน 086-2557808 , 096-3894303 

                        กันทรลักษ์ 089-8457332,092-7450269

                        กม.31 080-7374349 



จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

26/10/2023

14:07 22/07/2024 1,681