รถตู้นครสวรรค์-อุทัยธานี (บ.ชฎาอุทัยธานีทัวร์ จก.)

รถตู้นครสวรรค์-อุทัยธานี สาย192


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บิ๊กซี แยกเดชาติวงศ์ แยกบึงบอระเพ็ด รพ.แม่และเด็ก รพ.ค่าย แยกจิรประวัติ รพ.สวรรคประชารักษ์เขาเขียว เขาเขียว สี่แยกยางตาล แยกมณีวงศ์ ราชภัฏย่านมัทรี คังแสง 3 โรงงานวัตถุระเบิดทหาร วัดบางปราบ ปากทางสระทะเล พยุหะคีรี ครัวทิดเทือง ปากทางสระเศรษฐี หาดทนง ปากทางวัดบางกุ้ง ปากทางวัดจักษา ม.ราม อ.ท.ว.

จุดจอด : นครสวรรค์จอด บขส.

              อุทัยธานีจอด บขส.

ติดต่อสอบถาม : อุทัยธานี โทร.062 825 4225

                         นครสวรรค์ โทร.082 287 7900จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

23/05/2023

00:03 05/03/2024 6,155