บุรีรัมย์-สตึก (บ.เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จก.)

บุรีรัมย์-สตึก สาย1471


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : แยกเกษตร โสน บ้านยาง มะค่า หนองบัวทอง วชช.บร. ตะเคียน ตะโคง บ้านด่าน โนนสว่าง โนนสวรรค์ ปอแดง ปากทางปอหู ละกอ โนนกลาง แยกนาลาว ปากทางกระทุ่ม โคกสุพรรณ สระกอไทร แยกจอมพระ ปากทางหนองม่วง หนองบัวเจ้าป่า (บริการรับส่งสนามบิน)

ติดต่อสอบถาม : 085-5659497จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

12/07/2023

19:06 22/06/2024 2,330