กรุงเทพฯ - จักราช (ยอดมาลัยทัวร์)

กรุงเทพฯ - จักราช


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : แยกอบตหนองขาม-บขส.รถตู้จักราช-หนองบุญมาก-สระบุรี-วังน้อย-นวนคร-รังสิต-หมอชิต

เวลาเดินรถ : ต้นทางกรุงเทพฯ 16.00 น.

                   ต้นทางจักราช 09.30 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/03/2023

08:04 16/04/2024 796