ชุมพร-หลังสวน (บจก.สวีชุมพรเดินรถ)

ชุมพร-หลังสวน


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ตลาดไนท์พลาซ่า, ศรีวังไผ่, สี่แยกปฐมพร, พละ, ชุมพรเมืองใหม่, สี่แยกวิสัย

รถตู้ชุมพร - หลังสวน

จุดจอดรถ : คิวรถตู้ไนท์พลาซ่าชุมพร

ติดต่อสอบถาม : 077 572021, 085-5798616 

เวลาเดินรถ : 06.00 น. – 18.00 น. รถออกทุกๆ 40 นาที ( เต็มก่อนออกก่อน )


รถตู้หลังสวน - ชุมพร

จุดจอดรถ : คิวรถตู้ตรงข้ามสถานีรถไฟหลังสวน

ติดต่อสอบถาม : 077 572021, 085-5798616

เวลาเดินรถ : 06.00 น. – 18.00 น. รถออกทุกๆ 40 นาที ( เต็มก่อนออกก่อน )

จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

17/03/2023

06:06 06/06/2023 738