มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ (แสงประทีปเดินรถ จำกัด)

มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ สาย242


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : รถผ่าน บิ๊กซี ท่าขอนยาง (ม.ใหม่) – ดอนเวียงจันทน์ – หัวขัว – โคกก่อง – ดอนดู่ – หนองขอน – คันธาร์ – กันทรวิชัย – หนองไร่ – คอกม้า – หนองค้อ – ดอนยูง – ยางตลาด – บ้านเปลือย – โคกสี


เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :

– มหาสารคาม 7.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 น.

– กาฬสินธุ์ 7.30, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 น


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07:30-18:30

ข้อมูลเพิ่มเติม

19/08/2020

22:07 21/07/2024 13,968