กระบี่-ตรัง (เที่ยงธรรมพูนผล)

กระบี่-ตรัง สาย446


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บขส.ใหม่ตรัง-คลองเต็ง-ลำภูรา-ห้วยยอด-สี่แยกอันดามัน-เขากอบ-นาวง-คลองชี-วังวิเศษ-ควนกุน-ทรายขาว-ห้วยลึก-คลองพน-ห้วยน้ำขาว-คลองท่อม-เพหลา-บางผึ้ง-เหนือคลอง-สนามบินกระบี่-บขส.กระบี่

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท

สอยถามรายละเอียดได้ที่

คิวตรัง เบอร์โทรศัพท์ : 075-218298,080-5253775

คิวกระบี่ เบอร์โทรศัพท์ : 084-8371788


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.30-17.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/07/2020

05:10 01/10/2022 9,153