นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต (บริษัท นครบริการขนส่ง)

นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต สาย440


รายละเอียด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 440 นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต ผู้ประกอบการ บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด

เส้นทางผ่าน : บขส.หัวอิฐ (ช่อง 2)-นาพรุ-ม.ราม-เสาธง-ไม้หลา-สามร้อยกล้า-ร่อนพิบูลย์-สวนผัก-หนองหว้า-โคกบก-ทุ่งส้าน-ทุ่งควาย-สวนป่า-ลำนาว-ปากแพรก-แยกสวนปาล์ม-ลำทับ-พรุดินนา-คลองท่อม-เพหลา-บางผึ้ง-ปากทางลิกไนต์-เหนือคลอง-สนามบินกระบี่-ในช่อง-บ้านทุ่ง-คลองหิน-หนองหลุมพอ-บ้านกลาง-อ่าวลึก-นาเหนือ-ทับปุด-ทุ่งคาโงก-บ้านปริง-พังงา-แยกวังหม้อแกง-กะโสม-กะไหล-โคกกลอย-เมืองใหม่-ท่าเรือ-บขส.เก่าภูเก็ต

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :

นครศรีธรรมราช 8.00-17.00 น.

ภูเก็ต 7.30-16.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : นครศรีฯ-ภูเก็ต 350 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :

 – นครศรีธรรมราช 075-356969,086-8942107

 – ภูเก็ต 080-4425041

 – บ่าว (นายคิว) 095-0736655

 – หรือเพจ “440 ภูเก็ต นครศรีธรรมราช” และ “รถตู้โดยสารประจำทางนครศรีธรรมราช-ภูเก็ต”จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 08.00-17.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/07/2020

06:10 01/10/2022 772