เชียงราย-ฝาง

เชียงราย-ฝาง สาย675


รายละเอียด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 675 เชียงราย-ฝาง ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)


เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงรายเก่า-วัดร่องขุ่น-แม่ลาว-ดงมะดะ-ปากทางบ่อน้ำมัน-ฝาง (ตลาดโชคธานี)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :

– เชียงราย 8.00 น., 14.00 น. (วันอาทิตย์มีเที่ยว 16.00 น.)

– ฝาง 8.30, 14.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เชียงราย-ฝาง 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ : 084-3666091,062-5193099,081-2871130


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/07/2020

23:07 21/07/2024 6,480