สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย-ภูเก็ต (บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด)

สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย-ภูเก็ต สาย727


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : สุราษฎร์ธานี (ตลาดเกษตร 2)-พังงา-กระโสม-โคกกลอย-เมืองใหม่-ท่าเรือ-ภูเก็ต (บขส.เก่า)

อัตราค่าโดยสาร : 200 บาทตลอดสาย

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :

สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077-212517


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก 7.00 น. – เที่ยวสุดท้าย 18.00 น. (รถออกทุกชั่วโมง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/01/2020

06:06 06/06/2023 6,099