นครศรีธรรมราช-สงขลา (บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด)

นครศรีธรรมราช-สงขลา สาย 477


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน บขส.หัวอิฐ-ศาลากลาง-พระธาตุ-หอนาฬิกา-ประตูชัย-รพ.มหาราช-หัวถนน-วิทยาลัยนาฏศิลป์-ชะเมา-สระใคร-หนองหม้อ-การะเกด-บ่อล้อ-หัวไทร-แยกรับแพรก-แยกพะโคะ-สทิงพระ-ม่วงงาม-สิงหนคร-เกาะยอ-ห้าแยกน้ำกระจาย-บขส.สงขลา (ประมงใหม่)

เวลาเดินรถ

จากนคร 6.30,7.30,9.00,9.30,11.00,11.30 น. (วันจันทร์เพิ่มเที่ยว 5.00,6.00 น.)

จากสงขลา 11.45,12.20,13.40,14.10,15.50,16.30 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/01/2020

05:10 01/10/2022 1,219