นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ (477 )

นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ สายบริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด


รายละเอียด

เส้นทาง บขส.หัวอิฐ-ศาลากลาง-หอนาฬิกา-พระธาตุ-ประตูชัย-รพ.มหาราช-หัวถนน-วิทยาลัยนาฏศิลป์-ชะเมา-สระใคร-หนองหม้อ-การะเกด-บ่อล้อ-หัวไทร-แยกรับแพรก-แยกพะโคะ-สทิงพระ-ม่วงงาม-สิงหนคร-เกาะยอ-ห้าแยกน้ำกระจาย-น้ำน้อย-บขส.หาดใหญ่ (บริการรับ-ส่งใน มอ.)


เวลาเดินรถ

จากนคร 4.00,5.00,9.30,11.30 น.

จากหาดใหญ่ 11.45,13.00,16.30,17.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/01/2020

21:06 22/06/2024 1,678