กรุงเทพฯ – ตราด (บริษัทเกาะช้าง กรุงเทพเดินรถ จำกัด)

กรุงเทพฯ – ตราด สาย-


รายละเอียด

เปิดให้บริการรถโดยสารมินิบัส เส้นทางสายจังหวัดตราด – สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ(หมอชิต) | และจังหวัดตราด – สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ(เอกมัย) ทั้งไปและกลับ รถมินิบัส 19 ที่นั่ง เป็นรถที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูง Toyota cross minibus มีการติด GPS Packing

ตารางเวลาเดินรถ ตราด – หมอชิต

06.00 น.

08.00น.

10.00 น.

12.00 น.

14.00 น.

16.00 น.

ตารางเวลาเดินรถ ตราด – เอกมัย

07.00 น.

09.00 น.

11.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

ตารางเวลาเดินรถ สถานีหมอชิต – จ.ตราด

05.00 น.

08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

14.00 น.

16.00 น.

ตารางเวลาเดินรถ เอกมัย – ตราด

06.00 น.

08.00 น.

10.00 น.

13.00 น.

15.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/01/2020

14:11 28/11/2022 13,267