กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-อู่ทอง (-)

กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-อู่ทอง สาย 88


รายละเอียด


เส้นทางผ่าน : นพวงศ์ หน้าไม้ ลากค้อน วัดปลายบางขุนศรี ลาดบัวหลวง วัดทรงกระเทียม สาลี ปากคลองกุ่ม บางปลาม้า บางยี่หน โพธิ์คอย แยกแขวง เข้าเมืองสุพรรณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ร.ร.กรรณสูต วัดป่าเลไลยก์ ร.ร.กีฬา อู่ยา บางกุ้ง โรงช้าง สวนแตง วัดพระธาตุ ยางยี่แส

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ 092-4366687,089-2022011

อู่ทอง 035-565205,099-3387367จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.00-19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/01/2020

18:06 13/06/2024 8,685