รังสิต-หัวหิน (บ.เจ.เค.พีทรานสปอร์ต จก. : สจ.เซ้ม)

รังสิต-หัวหิน สาย978


รายละเอียด


เส้นทางผ่าน : สมุทรสาคร เคหะ นิคม เคหะ ประมงไทย แยกแพ้ว เกตุม นาขวาง นาโคก บางแก้ว สมุทรสงคราม แพรกหนามแดง วังมะนาว บางเค็ม เขาย้อย สระพัง หนองปรง เพชรบุรี โพไร่หวาน ไร่ถิ่นน้อย ท่ายาง เขื่อนเพชร ชะอำ บ่อฝ้าย

ติดต่อสอบถาม : รังสิต 090-1380426

                        หัวหิน 090-1380427จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.00-18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/08/2019

01:03 25/03/2023 4,959