รังสิต-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า (-)

รังสิต-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า สาย 9918


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ลาดหลุมแก้ว นพวงศ์ บางเลน ลานคา ไผ่หูช้าง สระพัง บ่อน้ำจืด กำแพงแสน ม.เกษตร (ฝั่ง ร.ร.สาธิต) หนองศาลา หนองกระทุ่ม ตาปาน หนองลาน พระแท่นดงรัง ดอนสระ พนมทวน ห้วยสะพาน ทุ่งสมอ หนองขาว ห้วยตะลุง แยกวังสารภี กาญจนบุรี แก่งเสี้ยน

ติดต่อสอบถาม : รังสิต 080-8107066

                        ลาดหญ้า 087-1576336จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.30-18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/08/2019

20:06 22/06/2024 4,095