กรุงเทพฯ-ท่าช้าง-จักราช (จักราชทัวร์)

กรุงเทพฯ-ท่าช้าง-จักราช สาย 936


รายละเอียด

รถตู้ กรุงเทพฯ-ท่าช้าง-จักราช 

เส้นทางผ่าน : มะเกลือใหม่-เก่า สูงเนิน ซีเกท กุดจิก บ้านนา โคกกรวด นวนคร 2 รพ.เทพรัตน์ บ้านดอน นาฏศิลป์ ราชสีมา 1-2 เซฟวัน สามแยกปัก อัมพวัน โลตัส เดอะมอลล์ ไอที ร.ร.เมือง สุระ หัวทะเล ดอนขวาง พะไล บึงสาร พะเนา ยองแยง พระพุทธ มะเริงใหญ่ ท่าช้าง หนองเต็ง บ้านตูม หนองบัวตะแบง หนองตาโยย หนองพลวง โนนพฤกษ์

ติดต่อสอบถาม

หมอชิตใหม่ 087-0973200

ปากทางสูงเนิน 089-0942018

จักราช (คิวรถเทศบาล) 085-2232500จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 6.00-19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/07/2020

20:09 28/09/2023 1,904