กรุงเทพฯ-หนองบัว (ส.สมบัติ)

กรุงเทพฯ-หนองบัว สาย959


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน พุขาม หนองขว้าง หนองปลาย หนองตะโก เขาดิน ตะคร้อลาด หนองกระโดน ทำนบ แยกไดตาล ห้วยตะโก วังปลาสร้อย โคกกระถิน วังข่อย น้ำสาดเหนือ

ติดต่อสอบถาม :

กรุงเทพฯ 085-7361220

หนองบัว (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) 087-1975299,084-0500519

บขส.หนองบัว 083-8725634 (ช่องเดียวกับรถตู้นครสวรรค์-ชัยภูมิ)จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

12/08/2019

07:07 21/07/2024 12,852