กรุงเทพฯ - ท่าตะโก - ศรีมงคล (สจ.ดิเรก)

กรุงเทพฯ - ท่าตะโก - ศรีมงคล สาย959


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน 

ตากฟ้า ชอนทุเรียน พุนกยูง เขาสามลูก ดำรงรักษ์ โคกขาม หนองหลวง หัวถนน


เวลาเดินรถ

กรุงเทพฯ 8.00,9.30,11.00,12.30,14.00,15.30,17.15,19.00 น.

ท่าตะโก 2.00,8.00,9.00,10.30,12.00,13.45,16.00 น.


ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ 081-9725982

ท่าตะโก (ที่ทำการกำนันตำบลท่าตะโก) 082-8872207,093-3255093,056-249155,360285

สจ.ดิเรก วงษ์สุวรรณ์ 081-8862251จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/07/2020

08:07 21/07/2024 26,943