กรุงเทพฯ-โพทะเล-พิจิตร (แสวงบริการ)

กรุงเทพฯ-โพทะเล-พิจิตร สาย911


รายละเอียด

รับ-ส่ง หนองหัวเรือ ลาดค้าว แยกเก้าเลี้ยว โนนโพธิ์ ยางใหญ่ หนองแพงพวย หนองกรด หนองเสือ ท่าเสา ท่าขมิ้น บ้านบึง บ้านพลัง บึงปลาทู วังกระสูบ บึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง ทุ่งกระทิง หนองบัว หนองตะแบก น้ำผึ้ง ทะนง โพทะเล ท้ายน้ำ บ้านตาล ปากน้ำ บางลาย ทับหมัน บึงประดู่ วังสำโรง พนมยอ บึงน้ำกลัด ไผ่ท่าโพ ท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง บึงโพธิ์ ท่าข่อย สมาบาป วัดเขื่อน เมืองเก่า โรงช้าง วังไม้ดัก

เวลาเดินรถ : 7.00-17.00 น. 

กรุงเทพฯ 089-6661119,098-8201748

โพทะเล 081-9089678,081-5323234


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.00-17.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/11/2022

15:11 28/11/2022 6,283