กรุงเทพฯ-ลพบุรี-สิงห์บุรี (บ.โอเมก้า เอส.เอ็น.ซี จก.)

กรุงเทพฯ-ลพบุรี-สิงห์บุรี สาย11-12


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน นวนคร พระอินทร์ มจร. เบียร์ช้าง เจษฎา 5-6-7-8 ลำไทร ลาดทราย ร.ร.วิเชียร วังน้อย ร.ร.พนมยงค์ ตลาดน้ำทุ่งบัวชม หนองแค หินกอง ห้วยทราย บ้านจาน แยกพระฉาย ปากข้าวสาร กรมสี่ โลตัส บขส.สระบุรี ป้ายนอก แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท สระลำใย นายาว แยกนิคม มินิแบ ธุรกิจละโว้ บิ๊กซี โลตัส ศาลากลาง สระแก้ว

ติดต่อสอบถาม 084-5551103


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/06/2019

07:07 21/07/2024 2,405