กรุงเทพฯ-ลพบุรี (ดีสตาร์ทัวร์)

กรุงเทพฯ-ลพบุรี สาย12


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : นวนคร พระอินทร์ มจร. เบียร์ช้าง เจษฎา 5-6-7-8 ลำไทร ลาดทราย ร.ร.วิเชียร วังน้อย ร.ร.พนมยงค์ ตลาดน้ำทุ่งบัวชม หนองแค หินกอง ห้วยทราย บ้านจาน แยกพระฉาย ปากข้าวสาร กรมสี่ โลตัส บขส.สระบุรี ป้ายนอก แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท สระลำใย นายาว แยกนิคม มินิแบ ธุรกิจละโว้ บิ๊กซี โลตัส ศาลากลาง สระแก้ว

รังสิต 081-6509902

ลพบุรี 099-3439411

สระบุรี 082-0815213

บริการไม่สุภาพแจ้ง 083-1358159จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 4.30-19.10 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/06/2019

18:12 03/12/2023 2,069