กรุงเทพฯ-อุทัยธานี (บ.ชฎาอุทัยธานีทัวร์ จก.)

กรุงเทพฯ-อุทัยธานี สาย903


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : แยกชัยนาท สวนนก รพ.ชัยนาท  บขส.ใหม่ชัยนาท ดักคะนน ธรรมามูล แยกหลวงพ่อโอ ท่าน้ำอ้อย ทิดเทือง บขส.อุทัยธานี

เวลาเดินรถ : 05.30-17.30 น.จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-17.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/04/2023

19:06 22/06/2024 13,566