กรุงเทพฯ-บำเหน็จณรงค์-บ้านชวน (-)

กรุงเทพฯ-บำเหน็จณรงค์-บ้านชวน สาย28


รายละเอียด

รับ-ส่ง ด่านขุนทด บ้านดอน ถนนหักใหญ่ วัดบ้านไร่ ดอนน้อย ดอนใหญ่ วังสนวน หนองกราด หนองแวง คำปิง ตลาดบ้านเพชร ปะโค บ้านชวน

เวลาเดินรถ : กรุงเทพฯ 8.30-17.30 น. 

                   บ้านชวน 8.30,10.30,14.30,16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :  044-842108

                         096-9579928

                         081-9679606

                         093-4933829


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 8.30-17.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/06/2019

07:07 21/07/2024 22,031