แพร่-เชียงราย (บ.แพร่ยานยนต์ขนส่ง จก. (รถตู้หนานคำ))

แพร่-เชียงราย สาย144


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ทุ่งโฮ้ง แม่หล่าย แม่คำมี ร้องเข็ม แม่ยางเปี้ยว ดอนชุม แม่ยางร้อง แดนชุมพล ทุ่งน้าว แยกสอง ลูนิเกต แม่ตีบ บ้านเป๊าะ น้ำจำ งาว หนองเหียง ต้นมื่น ทุ่งหลวง บ้านพร้าว ห้วยอูน บ้านร้อง บ้านข่อย ชนแดน นาไร่เดียว แม่กา ม.พะเยา ห้วยเคียน โทกหวาก บุญโยง แม่ต๋ำ แมคโคร บขส.พะเยา ร่องห้า ห้วยบง แม่ปืม ป่าตุ้ม ป่าคา ร่องคือ แม่ใจ ส้นต้นม่วง เจริญราษฎร์ ป่าแฝก แม่เย็น ป่าสัก ปูแกง ท่าหล่ม ม่วงคำ เจริญเมือง ห้วยทรายขาว โป่งแดง ราชมงคล ป่ารวก แม่ลาว ป่าก่อดำ ต้นยาง ศรีวังมูล สันทรายมูล

ติดต่อสอบถาม :

เชียงราย 053-773861

พะเยา 054-431988

แพร่ 054-511271

เฮียโต๋ 081-9924500

เจ้หมวย 081-8812711จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

28/04/2019

10:06 02/06/2023 1,663