กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ลำนารายณ์ (โชคธนาภรณ์)

กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ลำนารายณ์ สาย14


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน: พุแค ซอย 12 ช่องสาริกา ดีลัง ม่วงค่อม ท่าหลวง

เวลาเดินรถ : หมอชิตใหม่ 5.00-19.00 น.

                   ลำนารายณ์ 4.00-18.15 น.

ติดต่อสอบถาม 

กรุงเทพ 085-2430906

ลำนารายณ์ 098-5077234

สอบถามด่วนได้ที่โทร.086-1229147จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.00-19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/02/2023

08:07 21/07/2024 18,784