กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ลำนารายณ์ (โชคธนาภรณ์)

กรุงเทพฯ-ท่าหลวง-ลำนารายณ์ สาย14


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน: พุแค ซอย 12 ช่องสาริกา ดีลัง ม่วงค่อม ท่าหลวง

เวลาเดินรถ : หมอชิตใหม่ 5.00-19.00 น.

                   ลำนารายณ์ 4.00-18.15 น.

ติดต่อสอบถาม :กรุงเทพฯ 098-5077233

                       ม่วงค่อม 086-6078008

                       ท่าหลวง 092-9800031

                       ลำนารายณ์ 085-2430906,092-9800030-1


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.00-19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/04/2019

15:12 05/12/2022 12,875