รังสิต-ชลบุรี-บางแสน (บ.แวน 49 จก.)

รังสิต-ชลบุรี-บางแสน สาย49-50


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน บางบ่อ ระกาศ บางพลีน้อย เวลโกรว์ บางวัว บางปะกง โรงพัก โรงพยาบาล ร.ร.บวร แยกไฟฟ้า วัดบุญญราศรี ศรีปทุม อมตะ บางทราย ร.ร.สุขบท เฉลิมไทย ฟอรั่ม เซ็นทรัล โรงพยาบาล ชลชาย แหลมทอง ม.บูรพา ส่งถึงหาด

เวลาเดินรถ :

วันจันทร์-พฤหัส 5.30-19.00 น.

วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 5.30-20.00 น.

รังสิต 064-5646148

บางแสน 061-8605627,063-6793154จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

25/03/2019

08:03 25/03/2023 25,200