รังสิต-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า (-)

รังสิต-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า สาย9918


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน ลาดหลุมแก้ว นพวงศ์ บางเลน ลานคา ไผ่หูช้าง สระพัง บ่อน้ำจืด กำแพงแสน ม.เกษตร (ฝั่ง ร.ร.สาธิต) หนองศาลา หนองกระทุ่ม ตาปาน หนองลาน พระแท่นดงรัง ดอนสระ พนมทวน ห้วยสะพาน ทุ่งสมอ หนองขาว ห้วยตะลุง แยกวังสารภี กาญจนบุรี แก่งเสี้ยน

เวลาเดินรถ : 7.30-18.00 น. (รถออกทุก ชม. ครึ่ง)

รังสิต 080-8107066

ลาดหญ้า 087-1576336จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 7.30-18.00 น. (รถออกทุก ชม. ครึ่ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

25/03/2019

09:03 25/03/2023 28,230