สระบุรี-ลพบุรี (หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี,กลุ่ม D)

สระบุรี-ลพบุรี สาย104


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน ป้ายนอก กศน. ร.ร.สบว. แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท นายาว สระลำใย ดงจำปา ธุรกิจละโว้ มินิแบ เมืองใหม่ ศาลากลาง

ติดต่อสอบถาม :

สระบุรี 091-1207236,091-1203620

ลพบุรี 036-425151,088-2273404-5


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/03/2019

00:03 05/03/2024 63,249