กรุงเทพฯ-ลพบุรี (วัชรินทร์ทัวร์)

กรุงเทพฯ-ลพบุรี สาย12


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : นวนคร พระอินทร์ มจร. เบียร์ช้าง เจษฎา 5-6-7-8 ลำไทร ลาดทราย ร.ร.วิเชียร วังน้อย ร.ร.พนมยงค์ ตลาดน้ำทุ่งบัวชม หนองแค หินกอง ห้วยทราย บ้านจาน แยกพระฉาย ปากข้าวสาร กรมสี่ ไม่เข้า บขส.สระบุรี แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท สระลำใย นายาว แยกนิคม มินิแบ ธุรกิจละโว้ บิ๊กซี โลตัส ศาลากลาง สระแก้ว

เวลาเดินรถ :

ลพบุรี 04.00 - 19.00 น.

หมอชิต 05.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

089-9017577

089-8010644


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/02/2023

18:03 26/03/2023 3,361