กรุงเทพฯ-พัทยา-หาดจอมเทียน (KK Group)

กรุงเทพฯ-พัทยา-หาดจอมเทียน สาย9905


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ หาดจอมเทียน

หมอชิตใหม่ 086-3442036,085-1652249

พัทยา ห้างท็อปพัทยากลาง 086-3991113จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/02/2019

19:06 22/06/2024 6,817