ขอนแก่น-เลย ( บ.ขอนแก่น-เมืองเลย จก.)

ขอนแก่น-เลย สาย217


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ชุมแพ ผานกเค้า (รถไม่รับส่งจุดใด ๆ) ขาล่องขอนแก่นส่ง มข.

เลยจอด บขส.

เวลาเดินรถ : ขอนแก่น 9.15,16.15 น.

                   เลย 9.00 น.จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

09/12/2018

18:03 26/03/2023 2,039