ขอนแก่น-แก้งคร้อ ( บ.ขอนแก่นจงเจริญเดินรถ จก.)

ขอนแก่น-แก้งคร้อ สาย216


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บ้านทุ่ม บ้านฝาง ดอนโมง หนองเรือ หนองกุงมน บ้านเม็ง หนองโน สว่าง ดอนช้าง นายม ถนนกลาง นามั่ง สระพัง หนองแฝก บ้านเต่า หินลาด หนองคู ดอนเค็ง บ้านก่าน หนองสังข์ บ้านแก้ง โคกสูง กุดเก่าน้อย โนนสะอาด ซำมูลนาก

เวลาเดินรถ :

ขอนแก่น 5.30-17.30 น.

แก้งคร้อ 6.00-17.00 น.

(รถออกทุกชั่วโมง)

ค่าโดยสาร : ขอนแก่น-แก้งคร้อ 80 บาท

ติดต่อสอบถาม :

ขอนแก่น 062-0257380,063-8964954

แก้งคร้อ 086-2654235


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-17.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

09/12/2018

09:04 16/04/2024 21,637