แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง (บ.เปรมประชาขนส่ง จก.)

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง สาย170


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน ผาบ่อง ขุนยวม เมืองปอน แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย ท่าสองแคว ท่าผาปุ้ม

สถานที่จอด :

แม่ฮ่องสอนจอด บขส.

แม่สะเรียงจอดท่ารถ ตรงข้ามปั๊ม ปตท.

เวลาเดินรถ :

แม่ฮ่องสอน 14.00 น.

แม่สะเรียง 7.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

สำนักงานอาเขต 053-304748

แม่ฮ่องสอน 096-9901980

แม่สะเรียง 097-9511253

จองตั๋ว 053-492999 ต่อ 100จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/12/2018

19:06 22/06/2024 6,397